המודל הזוגי להפחתת ההומופביה העצמית

PMCH Projected Mutual Coupled Homophobia, השלכה הדדית של הומופוביה עצמית בקרב בני זוג מאותו מין
 
הומופוביה עצמית מופנמת מוצאת את ביטויה ההדדי בהשלכתה כלפי בן הזוג כשהיא פוגמת ביכולת לפתח אינטימיות בקשר הזוגי. המודל מיועד לטיפול בהפחתת PMCH כפי שהיא באה לדי ביטוי בקשר זוגי חד מיני. הטיפול מתייחס לתהליך הצמיחה המתמשך והספירלי של היציאה מהארון של כל אחד מבני הזוג, לחוד וביחד.
המודל הוצג על ידי מיכל רוזנטל יעקבי ואלי שרון* ביום עיון באוניברסיטת תל אביב.
מודל לטיפול בהומופוביה עצמית מופנמת והדדית בקרב בני זוג מאותו מין© 
 
השלב הטיפולי הפעולה שיטת הפעולה הנושאים בעבודה הערות
הבנת המוקד הטיפולי, יצירת תחושת מובָנות הבנת המוקד הטיפולי, יצירת תחושת מובָנות
  • ולידציה (אישוש) לחוסר הנוחות האישית והזוגית.
  • אישוש ההזדמנות (ריפריימינג)  והצבעה ראשונית על מקורות הכוח.
 
  • תחושת מובנות של הבעיה בהקשר הייחודי לזוג.
  • הקושי והתקווה.
הערכה
  • היחיד
  • היציאה מהארון
  • איכות הזוגיות
  • הסביבה
 
     
הקושי בעולם מצומצם ג'ינוגרם, גילויי אחרות אמפתיה, הכלה שיקוף, פייסינג ולידינג שיתוף בן הזוג לסירוגין
תפישות האני הרחבה של תפישת האני לגיטימציה, נרמול, קבלה, העצמה סקירת אפשרויות, העצמה והדגשה של מקורות כוח תפישות עולם, אפשרויות לזוגיות ולמשפחה, אפשרויות לתפישת העצמי (זהויות)
ההומופוביה העצמית אבל ופרידה מתפישות ועמדות. החפצת ההומופוביה העצמית אמפתיה ושיקוף. שרטוט גבולות ההומופוביה העצמית, דיסוציאציה ייחוסי אני בסיווג ל-
(1) קבלה והשלמה,
(2) שינוי ערך (ריפריימינג)
תחושת שליטה וקומפטנטיות לעומת נשלטות ותוצאה
התנסויות ובחירה התנסויות אישיות וזוגיות במרחב החדש פגישות אישיות וזוגיות. שלבי היציאה מהארון ועבודה על האינטימיות הזוגית העצמה, תמיכה, שיום לקראת מרכיבי הזהות המעודכנת
ארגון הזהות נרטיבי - עבר, הווה המודל האקולוגי בשלבים הראשונים. הזהות בהקשר האקולוגי. תקווה ועתיד    
אינטימיות
  • החשש מאינטימיות
  • האינטימיות הזוגית
     
 
 
* מיכל רוזנטל-יעקבי, פסיכולוגית קלינית-חינוכית מוסמכת, מדריכה ומטפלת זוגית ומשפחתית.
 ד"ר אלי שרון,  מורשה האיגוד הבין לאומי לטיפול משפחתי, מוסמך האגודה לפסיכותרפיה ממוקדת, מדריך מוסמך לפסיכותרפיה ממוקדת, מוסמך האגודה ליעוץ טיפולי-פסיכותרפיה הומניסטית, מדריך מוסמך ליעוץ טיפולי.